Mei AV
Mei AV

<< Algemene Vergadering d.d. 21 mei 2024

  • De Algemene Vergadering onder het 78ste bestuur van A–Eskwadraat, 'Kan Geen Kwaad' zal plaatsvinden. Op deze vergadering zal het kandidaatsbestuur gepresenteerd worden.

Er is voor deze AV geen google forms. We printen namelijk geen stukken meer en verwachten vroeg klaar te zijn met de AV en geen eten nodig te hebben.  

Meld je dus aan via de site  

Brieven insturen kan naar [email protected] voor 10 mei.


De vergadering wordt om 15:30 uur geopend in Ruppert wit.  Het AV-uitlegkwartiertje zal om 15:15 beginnen.

Agenda


 

1. Opening

2. Vast stellen agenda

3. Ingekomen stukken

4. Vorige notulen 

5. Mededelingen

6. Debiteurenpresentatie

7.Presentatie Kandidaatsbestuur

8.Activiteitenpresentatie

9. W.V.T.T.K

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

Ingekomen stukken


Er zijn geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Vorige notulen


Lees de  notulen  van de AV op 21 februari 2024.

Debiteurenpresentatie


Bij dit punt zal de huidige stand van de debiteuren besproken worden.

Presentatie Kandidaatsbestuur


Bij dit punt zal het kandidaatsbestuur zichzelf presenteren.

Stukken

  • Actposter
  • Commissie: Bestuur 2023-2024
  • Begin: di 21 mei 2024, 15:30
  • Eind: di 21 mei 2024, 17:30
  • Locatie: Ruppert wit
  • Organisator: A–Eskwadraat
  • Categorie: Vergadering
  • Poster: Ja