Medezeggenschap
Medezeggenschap

Klik voor een lijst van alle medezeggenschapsorganen en de leden hiervan hier.

Dit is een schematische weergave van de medezeggenschapsorganen bij de departementen Natuur- en Sterrenkunde, Wiskunde en Informatica. schema
Niet op het schema staan nog de College Respons groepen die sommige vakken hebben.
Mocht er iets veranderd zijn, neem dan contact op met het bestuur. Zit je zelf in één van de medezeggenschapsorganen, mail dan naar het bestuur zodat je zelf deze pagina's aan kan passen. Raad van Toezicht College van Bestuur Uraad Betawetenschappen Faculteitsbestuur Board of Studies Faculteitsraad OC Life Sciences OC Natural Sciences Departementsbestuur Wiskunde Departementsbestuur Informatica Departementsbestuur Natuurkunde Onderdeelscommissie OAC informatica OAC Informatiekunde OAC informatica master OAC Wiskunde ODC Wiskunde OAC Natuurkunde ODC Natuurkunde SODI WOL SONS

Download hier een presentatie over de werking van medezeggenschap van de UU.