Ereleden en Leden van Verdienste
Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden

 

Picture J.C. Terlouw

prof.dr. J.C. Terlouw

Jan Terlouw is vooral bekend als politicus en kinderboekenschrijver. Zo is hij minister van Economische Zaken en vicepremier geweest en heeft hij tweemaal de gouden griffel gewonnen. Toch vindt hij de natuurkunde nog altijd "de moeder van alle wetenschappen".

Terlouw is bestuurslid geweest van A–E in 1951. In dit bestuur was hij voorzitter en het "is nog altijd een vlek op zijn blazoen" dat hij nooit voorzitter van S2 is geworden.

 

 

prof.dr. G. 't Hooft

Gerard 't Hooft is professor in de theoretische natuurkunde aan de Universiteit Utrecht. Tussen de vele wetenschappelijke prijzen die hij heeft gewonnen valt vooral de Nobelprijs op.

't Hooft is voorzitter geweest van S2 in 1969 en actief betrokken geweest bij de fusie die de geboorte van A–Eskwadraat markeerde. Zijn aanvankelijke scepsis tegenover een fusie werd al snel omgezet in groot enthousiasme. Verder heeft hij de WisFysVaria, de voorloper van de Vakidioot, mede-opgericht.
Picture G. 't Hooft

 

 

Jan BeuvingJan Beuving

Tussen 2001 en 2006 heeft Jan Beuving vele commissies en groepen binnen A–Eskwadraat gedaan, waaronder in 2003-2004 secretaris van het bestuur.

Tegenwoordig staat hij vaak in het theater, met programma’s als Reken maar nergens op, Raaklijn en Rotatie. Ook heeft hij veel liedjes geschreven, zoals Vinkeveen, Optellen van Breuken en natuurlijk het A–Eskwadraatlied. Sinds 2017 heeft hij een vaste taalrubriek op NPO Radio 1.

 

 

 

Peter van Nieuwenhuizenprof.dr. Peter van Nieuwenhuizen

In 1958 was Peter van Nieuwenhuizen voorzitter van het bestuur van A–E. Hij is geruime tijd Natuurkunde professor bij de State University of New York at Stony Brook. Daarnaast is hij bijna 10 jaar directeur geweest van het C.N. Yang Institute for Theoretical Physics. 

In 1976 ontwikkelde hij samen met Sergio Ferrara en Daniel Freedman de theorie van de supergravitatie, de eerste supersymmetrische uitbreiding van Albert Einsteins theorie van de algemene relativiteit. Hier kregen ze in 1993 de Diracmedaille voor, een internationale wetenschapsprijs voor wetenschappers die een significante bijdrage hebben geleverd op het gebied van de theoretische fysica. In 2019 kregen ze de Breakthrough Prize in Fundamental Physics. 

 

 

In memoriam

Picture J.J. Duistermaat

prof.dr. J.J. Duistermaat

Op 9 september 2008 werd Hans Duistermaat het laatste erelid van A–Eskwadraat. Hij was sinds 1974 hoogleraar wiskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft 50 publicaties op zijn naam staan, wordt frequent geciteerd en heeft vele prijzen gewonnen. 

Naast zijn fenomenale onderzoek was hij een enthousiaste en betrokken docent, aan wie vele generaties A–Eskwadraatleden goede herinneringen bewaren. Tevens heeft Duistermaat zich over een periode van 40 jaar regelmatig ingezet om A–Eskwadraatactiviteiten tot een succes te maken.

Op 19 maart 2010 is prof. dr. Duistermaat in het Diakonessenhuis te Utrecht overleden ten gevolge van complicaties bij een longontsteking.

 

Leden van Verdienste

De volgende mensen zijn benoemd tot Lid van Verdienste wegens hun grote bijdrage aan de vereniging:

Bas van Schaik

Bas is direct in zijn zijn eerste jaar actief geworden in de EerstejaarsCommissie 2003-2004. In 2005-2006 is hij boekencommissaris in het bestuur geweest van onze mooie vereniging, maar het is vooral in de daaropvolgende jaren gebleken hoe verdienstelijk hij echt was. Onder andere heeft Bas zich hard gemaakt voor een verre reis, waarna er in 2008 een groep van 40 A-Eskwadraters naar China vertrok. Om deze (prijzige) reis te ondersteunen is er (mede dankzij Bas) een aparte stichting opgericht, de stichting A-Eskwadraat On Tour. Ook het conjunctuurfonds, wat tot op heden jaarlijks op de begroting en afrekening van A-Eskwadraat verschijnt, is een van zijn projecten geweest. Toen de afrekening van 2007-2008 niet op orde was, was Bas een van de mensen die zich aangesproken voelde het toenmalige bestuur te steunen in het afronden van die afrekening. Daarbij heeft hij ook geholpen met het invoeren van het administratiesysteem GnuCash. Naast dergelijke structurele bijdragen, heeft Bas zich ook jarenlang hoorbaar gemaakt aan de besturen, door gevraagd en ongevraagd zijn adviezen met hen te delen. 

Ook in de Webcommissie liet Bas (of `Sjeik' voor ingewijden) zijn aanwezigheid blijken. Niet alleen werkte hij hier aan Bookweb (het administratieprogramma voor de verkoop van boeken, waarvan Bruna, volgens de geruchten, ooit nog heeft geprobeerd het over te kopen), maar ook was hij bezig met allerlei projecten ter verbetering van de functionaliteit voor de leden tot hij de WebCie in 2011 verliet. 

Naast de serieuze zaken, was Bas ook altijd de persoon om ludieke acties uit te voeren. Zo is hij samen met anderen gearriveerd in een koets tijdens het gala van 2008 en hebben hij en Steven Woudenberg het damesdispuut, de Insièmi, maandenlang laten speuren naar hun identiteit door allerlei gedichten te sturen. Ook kon hij het niet laten een Bunny-outfit te bestellen voor een zekere roze supermentor. 

Al met al heeft Bas door de jaren heen vele structurele bijdragen geleverd aan de vereniging, waardoor het niet te voorkomen was dat hij met een overweldigende meerderheid tot Lid van Verdienste werd verkozen 12 september 2013. 
 

Jeroen Schot

De eerste commissie waar Jeroen zich bij voegde was de VakIdioot in 2003, een commissie waar hij overigens veel structurele en uiterlijke verbeteringen heeft gebracht. Jeroen werd al snel daarop Commissaris Intern in het bestuur 2004-2005, maar ook voor hem geldt dat zijn verdiensten pas echt plaatsvonden in de daarop volgende jaren. Al tijdens zijn bestuursjaar stond Jeroen bekend als een rustige jongen met een onverstoorbaar humeur. Wellicht was hij niet de meest spraakzame persoon, maar wat hij zei was altijd goed doordacht en gevat. Hij is dan ook verantwoordelijk voor menig almanak-, introductie- en borrelthema aangezien hij overal een woordgrap van kon maken. 

In de jaren na zijn bestuursjaar was Jeroen nooit te beroerd een bestuurslid in nood te helpen. Van het halen van cola, advies over de dynamiek binnen een bestuur, het opruimen van de gezelligheidskamer tot hoe problemen op te lossen met een commissie, Jeroen was er om te helpen. Altijd. Hoewel er vele meningen zijn binnen A-Eskwadraat, was de mening van Jeroen er een waar elk bestuur geïnteresseerd in was. Toen enkele oud-bestuursleden werden gevraagd naar hun mening over Jeroen, struikelden ze bijna over elkaar om te vertellen hoeveel hij had bijgedragen tijdens hun bestuursjaar. Om slechts een van hen te citeren: "Het is moeilijk voor te stellen hoe A-Eskwadraat zonder Jeroen Schot is, maar ik denk dat er nooit meer zo iemand langskomt. Hem lid van verdienste maken is het minste wat we kunnen doen." 

Naast zijn bijdragen aan de verschillende besturen, was Jeroen ook iemand die enorm veel kennis had van de systemen van A-Eskwadraat. Zijn kennis over Tex en de computers was immens. Zo kon hij live de logbestanden van de mailservers meelezen en wist hij dan ook daadwerkelijk wat er gebeurde en heeft hij ooit een Algemene Vergadering gevolgd waarbij hij niet aanwezig kon zijn, door live het notuleren van de secretaris te volgen via het internet. Jeroen (of 'Scotty' voor ingewijden) had niet alleen enorme technische kennis, maar was ook bereid dit goed uit te leggen aan anderen en heeft zich ingezet om systemen, als Linux en Tex, begrijpelijk te maken voor leken. Als er een technisch probleem was, stond Jeroen altijd klaar om te helpen. 

Kortom, Jeroen heeft jarenlang op persoonlijke en inhoudelijke wijze besturen bijgestaan met een onverstoorbaar geduld en een uitermate vriendelijke uitstraling. Zijn kennis en inzet heeft het werk voor vele besturen aanzienlijk lichter gemaakt. Met een overweldigende meerderheid werd hij dan ook op 12 september 2013 benoemd tot Lid van Verdienste van A-Eskwadraat. Dat was immers wel het minste dat we konden doen.

Thijs Kinkhorst
Hoewel hij nooit bestuur heeft gedaan, is Thijs Kinkhorst voor een lange periode een buitengewoon actief lid geweest. Naast een groot aantal commissies, waaronder zeven jaar WebCie (waarin hij heel veel werk aan het boekenadministratiesysteem heeft verzet), heeft hij zich samen met enkele anderen ingezet om de internationale programmeerwedstrijd NWERC naar Utrecht te halen in 2007 en 2008. Ook in de organisatie van deze evenementen, die zeer tot de verbeelding spreken, vervulde Thijs een belangrijke rol. Onder andere door deze verdiensten besloot de AV op 19 mei 2009 het voorstel van bestuur "Spreekt Voor Zich", om Thijs tot Lid van Verdienste te benoemen, te steunen. Thijs heeft zijn persoonlijke penning op de AV van 17 november 2009 ontvangen met de spreuk "Kink in het web van kookminded escapades". Thijs is het enige Lid van Verdienste die eerder al een bijzondere vermelding met bijbehorende penning heeft gekregen voor zijn werk. De spreuk van zijn eerder verkregen penning is "De beste (be)stuur(s)lui staan aan wal."

Jacob Kleereloper
Op 19 mei 2009 werd Jacob Kleerekoper door de AV benoemd tot Lid van Verdienste, na door het bestuur "Spreekt voor Zich" te zijn voorgedragen. Hij was toen net, na een kleine tien (!) jaar actief lid te zijn geweest, uit zijn laatste commissie gegaan. Meer dan acht jaar heeft hij zich in Sysop en WebCie ingezet om het computersysteem en de website functioneel te houden en functioneler te maken. Hiernaast heeft hij nog - heel veel - andere commissies gedaan, en zat hij in 2001-2002 in het bestuur. Dit heel bijzondere actieve lid kreeg als penningspreuk mee "Het (wijs)neusje van de zalm".
Op de wissel-AV van 10 september 2009 heeft Jacob zijn penning in ontvangst genomen.

Frank van Lankvelt
Op 13 december 2005, ruim 6 jaar na zijn afstuderen in juli 1999 werd Frank van Lankvelt benoemd als Lid van Verdienste van A-Eskwadraat. Het 60e bestuur wenste hem na al die jaren alsnog te bedanken voor zijn inzet voor de vereniging, met name vanwege de rol die Frank gespeeld heeft bij het tot stand komen van het systeem waarin de ledenadministratie wordt bijgehouden: de "Who's Who". Tot op heden wordt dit systeem gebruikt om informatie over de leden, commissies, disputen en groepen op te slaan.
Frank ontving op 6 februari 2006 (tijdens de openingsavond van het 7e lustrum) zijn penning met spreuk "Who's frnk", verwijzend naar zijn nickname "frnk".

Roelof Ruules
Roelof Ruules werd door de Algemene Vergadering van 21 februari 1997 benoemd als Lid van Verdienste van A-Eskwadraat, nadat het bestuur hem had voorgedragen voor die positie. Toenmalig bestuurslid Frank van Lankvelt motiveerde het bestuursvoorstel, niet wetende dat hij later (in 2005) zelf tot LvV benoemd zou worden. De spreuk op de penning van Roelof is "Het mooiste foutje van A-Eskwadraat".
Roelof Ruules (geboren 28 mei 1964) begon in 1986 met z'n studie Natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en heeft in zijn studietijd (maar ook in de periode erna) de organisatie van veel A-Eskwadraatactiviteiten op zich genomen, o.a. een introductie, een symposium, het opstellen van statuten, het oprichten van de BBCie en natuurlijk bestuur 1989-1990.

Liesbeth Scheffer
Liesbeth "Liesje" Scheffer werd door de Algemene Vergadering van 14 juni 1995 benoemd tot Lid van Verdienste van A-Eskwadraat. Liesbeth studeerde natuurkunde van 1989 tot 1996. Haar penningspreuk is "Veelbetheekenend".

Erik Heijne
Erik Heijne werd door de Algemene Vergadering van 14 juni 1995 benoemd tot Lid van Verdienste van A-Eskwadraat. Erik was in 1993 een van de oprichters van de B.B.Cie. Zijn penningspreuk is "Altijd aanwezig".

Reinier Balkema
Bij punt 12 van de Algemene Vergadering van 12 juni 1992 werd Reinier Balkema op slinkse en snode wijze uit de weg geruimd: dit punt zou over hem gaan. De toenmalige voorzitter, Saskia Maassen, motiveerde het bestuursstandpunt en omschreef Reinier als "een lid zoals je er geen in de tien jaar krijgt". Nooit in het bestuur gezeten, maar toch meer activiteiten georganiseerd en aan meer activiteiten deelgenomen dan menig bestuurslid. Zo was hij de enige die op het lustrum in 1991 alle activiteiten bezocht heeft! Reinier werd direct na deze motivatie met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 blanco stem geïnstalleerd als het eerste Lid van Verdienste van A-Eskwadraat, met als penningspreuk "A-Eskwadrater in hart, nieren en staartje".
Reinier Balkema, geboren op 17 oktober 1965, begon zijn studie Wiskunde in 1985 maar ruilde die in tegen een studie Natuur- en Sterrenkunde in 1986, die hij afrondde in 1993.