Donateurs
Donateurs

Naast leden kent A-Eskwadraat ook donateurs, mensen die de vereniging een warm hart toedragen en daartoe een jaarlijkse bijdrage storten. Veelal zijn dit oud-leden, maar soms ook mensen die op een andere manier met A-Eskwadraat in aanraking zijn gekomen.

Als donateur blijft u betrokken bij A-Eskwadraat, u krijgt alle nummers van de VakIdioot thuisgestuurd met daarbij een begeleidende brief. Hierin geeft de secretaris een update van de huidige stand van zaken. Ook is het mogelijk u te abonneren op andere publicaties van A-Eskwadraat, zoals AV-notulen, de almanak en symposium- en studiereisverslagen. Op deze manier proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er allemaal binnen A-Eskwadraat gebeurt.

De minimale jaarlijkse bijdrage is € 15,-. Wilt u donateur worden dan kunt u hier het donateursformulier downloaden. Als u wilt betalen per automatische incasso kunt u ook dit formulier invullen. U kunt deze formulieren terugsturen naar:

A-Eskwadraat
o.v.v. Donateurs
Princetonplein 5
3584 CC te Utrecht

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met de secretaris.

Elke bijdrage om onze activiteiten mogelijk te maken wordt van harte gewaardeerd!