Disputen
Disputen

Disputen zijn onderdelen van A–Eskwadraat. Anders dan commissies hoeven zij geen financiële verantwoording af te leggen aan het bestuur. Zij kunnen echter wel gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging. Er zijn vele disputen geweest en vele zijn ook weer ter ziele gegaan. Mede daarom wordt aan eventuele nieuwe disputen gevraagd een grote activiteit en continuïteit te tonen.

Momenteel zijn bij A–Eskwadraat de volgende disputen actief:

Mocht je een idee hebben voor een dispuut, dan kun je dit natuurlijk altijd kenbaar maken aan het bestuur. Deze zal dan de aanvraag bekijken. Eenieder die een eigen dispuut zou willen oprichten, wordt aangemoedigd om dit ook daadwerkelijk te doen! Leuke disputen zijn een verrijking voor A–Eskwadraat!

Het Huishoudelijk Reglement van A–Eskwadraat vermeldt over disputen het volgende:

 • Artikel 18
  Onder disputen van de vereniging worden groepen leden en/of oud-leden van de vereniging verstaan die van het bestuur toestemming hebben gekregen zich 'Dispuut van AEskwadraat' te noemen. De activiteiten en financiën van disputen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging.
 • Artikel 19
  Om de toestemming genoemd in artikel 18 te verkrijgen, dienen de activiteiten van de groep leden en/of oud-leden in de geest van de vereniging te zijn.
 • Artikel 20
  Het dispuut dient het bestuur op de hoogte te houden van de samenstelling en activiteiten van het dispuut. Het dispuut verplicht zich ieder studiejaar ten minste één nieuw lid aan het dispuut toe te voegen.
 • Artikel 21
  Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om een dispuut zijn erkenning als dispuut van AEskwadraat te ontnemen als
  • het dispuut niet voldoet aan de eisen genoemd in artikel 19 lid 1; of
  • het dispuut niet voldoet aan de eisen genoemd in artikel 20; of
  • het dispuut voor minder dan de helft bestaat uit leden of oud-leden van A–Eskwadraat; of
  • het dispuut in strijd met de Statuten, Reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt

Dit alles ter beoordeling van het bestuur.

De volgende disputen zijn bij A–Eskwadraat actief geweest: