Tentamens
Tentamens

Welkom op de pagina van de TentamenCollexCie! In deze tentamenbank kun je digitale versies van allerlei tentamens vinden. Mocht je zelf nog papieren tentamens hebben die niet op de site staan: lever ze in! Dan zorgen wij dat ze online komen. Heb je nog uitwerkingen die nog niet online staan? Deze kan je zelf online zetten! Heb je nog uitwerkingen van een tentamen waarvan het tentamen nog niet online staat? Stuur dan een mail naar De TentamenCollexCie. Dan zorgen wij ervoor dat we hem online zetten.

Mocht je wiskunde studeren en je mist hier nog wat tentamens, kijk dan ook even in het tentamenarchief van de UU.

Maak hieronder een keuze voor welke studie je een tentamen wilt opzoeken:


N.B. Docenten kunnen door de jaren heen verschillende accenten leggen binnen de stof, vertrouw daarom niet alleen op oude tentamens om je vak te halen!

Vakcode Vaknaam Aantal tentamens Opmerking
INFOAFP Advanced Functional Programming (M) 6
INFOMAGR Advanced Graphics (M) 3
NS-EX423M Advanced Microscopy (M) 1 De docent wil geen multiple choice vragen online.
WISL509 Algebraic Geometry 1 4
WISL305 Algebraic number theory (M) 5
INFOAN Algorithms and Networks (M) 10
INFOMADS Algorithms for Decision Support (M) 1
INFOAL Algoritmiek 28
WISB114 Analyse 17 voorheen Inleiding Analyse (WISB111)
WISB212 Analyse in meer Variabelen 28
WISL106 Applied Statistics 1
SFM Asymptotic Statistics (M) 3
NS-MO405M Atmospheric Composition and Chemical Processes (M) 3
WISB102 Bewijzen in de Wiskunde 3 Voorheen Wat is Wiskunde WISB101
WISM467 Brownian Motion and Financial Mathematics (M) 1
NS-364B Classical Field Theory Klassieke veldentheorie 10
NS-MO429M Climate Dynamics (M) 7
WISL526 Commutative Algebra 6
INFOMCCO Compilerconstructie (M) 1
WISB311 Complexe Functies 36
INFOB3CI Computationele Intelligentie 5
INFONW Computerarchitectuur en Netwerken 16
INFOB3CC Concurrency 19 vervangt Gedistribueerd Programmeren (INFOGDP)
NS-TP430M Cosmology (M) 6
WISL309 Cryptology (M) 1
NS-109B Data Acquisitie en Toegepaste Analyse 2 Ookwel DATA-Verwerking
INFOB3DAR Data Analyse en Retrieval 3
INFODMD Data Mining 2
INFOMDM Data Mining (M) 6
INFODB Databases 12
INFODS Datastructuren 36
NS-155B De Wetenschappelijke Revolutie 10
WISB231 Differentiaalvergelijkingen 44
WISM441 Differential Topology (M) 3
WISB342 Differentieerbare Variëteiten 25
WISL302 Diophantine Approximation 1
WISL101 Discrete Optimization 2
INFOB3DW Discrete Wiskunde 21 (voorheen WISB363)
WISB314 Distributies 7
INFODDM Driedimensionale Modellering 8
NS-MO402M Dynamical Meteorology (M) 10
NS-MO401M Dynamische Oceanografie (M) 6
NS-251B Elektrodynamica 27
NS-112B Elektromagnetisme 33
WISB321 Elementaire Getaltheorie 44
WISL303 Elliptic Curves (M) 1
GEO4-2502 Energy Conversion Technologies I (M) 1 departement Geologie
WISL708 Ergodic Theory (M) 6 voorheen WISM464
INFOEA Evolutionary Computing (M) 4
NS-EX401M Experimental Quantum Physics (M) 4
NS-TP529M Field Theory in Particle Physics (M) 5
NS-257B Filosofie/Grondslagen van de Natuurkunde 25 vak tot 2014-2015
NS-HP428M Foundations of Quantum Mechanics (M) 6
WISB211 Functies en Reeksen 36
WISB315 Functionaalanalyse 27
INFOFP Functioneel Programmeren 27
INFOB1GP Gameprogrammeren 16
NS-TP428M General Relativity (M) 18
NS-353B Geofysische Stromingsleer Geophysical Fluid Dynamics 23
INFOGA Geometric Algorithms (M) 15
NS-361B Geschiedenis van de Moderne Natuurkunde 21
WISB282 Geschiedenis van de Wiskunde 4 voorheen WISB381
WISB382 Geschiedenis van de wiskunde 4
NS-108B Golven en Optica 23
INFOGR Graphics 27
WISB221 Groepentheorie 34
WISB323 Grondslagen van de wiskunde 39
NS-HP430M Grondslagen van Ruimte en Tijd (M) 4 vak tot 2014-2015
WISB331 Hamiltoniaanse Dynamische Systemen 4
NS-MO427M Ice and Climate (M) 7
INFOIMP Imperatief Programmeren 57 Docent wil geen tentamens online
WISB132 Infinitesimaalrekening A 17
WISB137 Infinitesimaalrekening B 19 voorheen WISB133
WISB107 Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 1 6
WISB108 Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 2 3
INFOB1IUW Informatie-uitwisseling 1 De docent wil geen tentamens online.
INFOB1ISY Informatiesystemen 4
INFOB3INSE Information Security 1
WISB111 Inleiding Analyse 31 vervangen door Analyse (WISB114)
WISB213 Inleiding analyse in meer variabelen 1
WISB373 Inleiding Financiele Wiskunde 25
WISB124 Inleiding Groepen en Ringen 5
NS-156B Inleiding in de Bouw en Ontwikkeling van Sterren en Kosmologie 2
WISB161 Inleiding Kansrekening en Statistiek 18 voorheen Kansrekening (WISB261)
WISB141 Inleiding Meetkunde 6
WISB333 Inleiding niet lineaire dynamische systemen 1
WISB243 Inleiding Topologie 22
INFOIAG Intelligent Agents (M) 2
INFOB3IS Intelligente Systemen 11
WISL102 Introduction to Stochastic Processes 2
INFOKAM Kennisacquisitie en Modellering 1 vak tot 2014-2015
NS-255B Klimaat, Straling en Thermodynamica 18
NS-264B Klimaatdynamica 2 voorheen Klimaatdynamica (NS-363B)
NS-363B Klimaatdynamica (oud) 7 vak tot 2014-2015, vervangen door Klimaatdynamica (NS-264B)
INFOB2KI Kunstmatige Intelligentie 9
NS-202B Kwantummechanica 34
WISB224 Lichamen en Galoistheorie 1
WISB121 Lineaire Algebra 37 voorheen Lineaire Algebra A
INFOLAI Logica voor AI 4
INFOB1LI Logica voor Informatica 4
WISB312 Maat en Integratie 42
WISL701 Measure Theoretic Probability (M) 3
INFOB1IMM Mens, Maatschappij en ICT 3
INFOME Method Engineering (M) 2
BETA-B2-CS Methods and Models in Complex Systems 1
INFOMMOB Mobile Interaction (M) 4
WISB134 Modellen en Simulatie 12 vak tot 2015-2016
INFOMSO Modelleren en Systeemontwikkeling 5
WISB359 Modelling with ODEs and PDEs 1 Weet jij de officiële naam van dit vak? Laat het ons weten!
NS-352B Moderne gecondenseerde materie: the nature of matter 2
INFOMOMA Motion and Manipulation (M) 6
INFOMAS Multi-agent systems (M) 2
INFOMMMI Multimodal Interaction (M) 8 Peter Werkhoven does not want his exams online, so only part 2 exams are online.
SK-MNCCN Nanomaterials: Catalysis, Colloids, Nanophotonics 1
INFOMNWSC Network Science (M) 1
WISB251 Numerieke Wiskunde 23
NS-374B Observationele & Theoretische Kosmologie 5
NS-MO428M Ocean Waves (M) 4
INFOOPT Optimalisering en Complexiteit 13
INFOMOV Optimization and vectorization 1
WISL603 Parallel Algorithms (M) 13
NS-EX416M Particle Physics I (M) 2
NS-EX404M Particle Physics II 3
INFOMPR Pattern Recognition (M) 3
INFOB3PET Persuasive technologies 1
NS-HP402M Philosophy of Science 1 vak tot 2015-2016
NS-NM427M Photon physics 2 vak tot 2015-2016
NS-MO442M Physics of Remote Sensing 1 vak tot 2014-2015
INFOPROB Probabilistic Reasoning (M) 6
INFOB3PS Product Software 1
INFOPV Program Verification (M) 2 vak tot 2015-2016
WISB256 Programmeren in de Wiskunde 1
NS-TP401M Quantum Field Theory (M) 29
NS-371B Quantum Matter 8
INFOMQR Queries and Retrieval (M) 3
NS-106B Relativistische en Klassieke Mechanica 23 De docent wil geen tentamens online, voorheen Mechanica I (NS-105B)
WISB222 Ringen en Galoistheorie 28
INFOB3SEC Security 23 De docent wil geen antwoorden online.
WISL316 Set theory (M) 1
INFOSIM Simulatie (M) 10 vak tot 2015-2016
NS-CP429M Soft Condensed Matter (M) 8
NS-EX424M Soft condensed matter experiment 1
NS-TP453M Soft Condensed Matter Theory (M) 8
INFOMSWA Software Architecture (M) 3
INFOMSPM Software Product Management (M) 1
INFOB3STV Software Testing and Verification 8
NS-101B Speciale Relativiteitstheorie 14
WISB272 Speltheorie 23 Oudere tentamens (van vóór 2020) zijn niet representatief voor het vak in de huidige vorm. Het archief van het wiskunde-departement bevat meer recente tentamens die representatiever zijn voor de leerstof.
NS-TP404M Statistical field theory 2
NS-TP402M Statistical Field Theory (M) 27
WISB263 Statistiek 19 voorheen WISB361
NS-204B Statistische Fysica Theorie en Experiment 32
WISL703 Stochastic Processes (M) 4
WISB362 Stochastische Processen 26
NS-TP526M String Theory (M) 16
NS-265B Stromingsleer en Transportverschijnselen 11 Fluid mechanics and transport phenomena
GEO4-1401 Structure and Composition of the Earth's Interior (M) 1 departement Geologie
NS-266B Structure of Matter 13
NS-369B Subatomaire Fysica 9
INFOB3SO Systeemontwikkeling: Methoden en Management 1 vak tot 2014-2015
INFOB3TC Talen en Compilers 28
NS-355B Thermische Fysica 2 22
WISB341 Topologie en Meetkunde 29
NS-376B Turbulentie in vloeistoffen 3
WISB324 Voorstellingen van Eindige Groepen 12
NS-375B Voortgezette Kwantummechanica 37 voorheen NS-356B
NS-350B Voortgezette Mechanica 38
NS-370B Voortgezette Statistische Fysica 15 Advanced Statistical Physics
WISB101 Wat is Wiskunde 49 Vanaf 2019-2020 heet dit vak Bewijzen in de Wiskunde WISB102
INFOB2WT Webtechnologie 3
INFOWO Wetenschappelijke Onderzoeksmethoden 1
WISB357 Wiskundig Modelleren 3
NS-120B Wiskundige Technieken I 18 voorheen WISN101
NS-121B Wiskundige Technieken II 20 voorheen WISN102
NS-220B Wiskundige Technieken III 18 voorheen WISN203
NS-159B Zwarte Gaten 4