Overzicht
Overzicht

Je hebt nu een lijst voor je van de medezeggenschapsorganen van de universiteit. Wat de relaties tussen deze organen zijn, is hier te vinden in een schematisch overzicht.

Universiteit

Bètafaculteit

Departement Wiskunde

Departement Natuur- en Sterrenkunde

Departement Informatica